Tuyển dụng

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên, những cá nhân có tâm huyết để cùng sở hữu, phát triển công ty. Chúng tôi mời bạn gia nhập môi trường làm việc năng động, thỏa sức sáng tạo tại NAAN - nơi đóng góp mỗi cá nhân được trân trọng và ghi nhận.

1. Vị trí tuyển dụng:
2. Hồ sơ phỏng vấn:

Hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm: sơ yếu lý lịch và bằng cấp hay bảng điểm

- Hồ sơ xin gửi email tới: info@naansolution.com

Phỏng vấn:

- Các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng công ty.

Thời gian và địa điểm:

- Ứng viên sẽ có tối đa 2 tháng đào tạo trước khi vào làm chính thức.

- Thời gian làm việc trong ngày (thời gian có thể linh động theo khối lượng và chất lượng công việc):

+ Buổi sáng: từ 9:00 đến 12:30

+ Buổi chiều: từ 13:30 đến 18:00

- Địa điểm làm việc: Tại văn phòng công ty