Lập trình viên thực tập

Mô tả công việc:

 • Ứng viên sẽ được hướng dẫn, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển sản phẩm phần mềm của công ty.
 • Công cụ để nghiên cứu và phát triển phần mềm: Thiết kế hệ thông với Enterprise Architect (UML). Lập trình Devexpress (C#), Angularjs, MongoDB, Neo4J. Công nghệ Cloud: Amazon Web Services, Microsoft Azure
 • Số lượng: 03

Yêu cầu:

 • Hoàn tất hoặc sắp hoàn tất chương trình năm cuối các chuyên ngành công nghệ thông tin;
 • Có tinh thần làm việc nhóm
 • Có khả năng đi công tác xa
 • Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn được giao
 • Chấp hành các kỷ luật bảo mật và nội quy công ty

Quyền lợi của ứng viên:

 • Ứng viên có cơ hội tham gia làm chủ công ty và tham gia vào công việc thực tế tại Công ty và các đối tác công ty;
 • Các ứng viên phù hợp sau thời gian đào tạo sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức.