Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến (RMS)

Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến (RMS) giúp doanh nghiệp thực hiện bán hàng và kết nối các điểm bán (POS) ở nhiều nơi khác nhau. Hệ thống cũng giúp cho doanh nghiệp thiết lập chính sách giá theo phân loại mặt hàng, theo số lượng và yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp.

Với hệ thống quản lý bán hàng này, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý các đơn đặt hàng, đồng thời theo dõi tiến độ giao hàng và tiến độ thanh toán. Do quản lý được kế hoạch giao hàng và thanh toán, doanh nghiệp có thể chủ động về nguồn hàng và nguồn tiền

Quý doanh nghiệp dễ dàng quản trị tổng số lượng hàng bán, tổng doanh số của toàn đơn vị, từng đơn vị con trực thuộc, của từng nhân viên, kênh bán hàng, cửa hàng, doanh số theo khách hàng.

Hệ thống quản lý bán hàng có thể được truy cập trực tuyến. Vì vậy, người quản lý đi xa vẫn chủ động có được thông tin toàn bộ hoạt động bán hàng cũng như biết sức khỏe của doanh nghiệp mình.

Phần mềm quản lý bán hàng được tích hợp với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, phần mềm quản chuỗi cung ứng, phần mềm quản lý tài chính kế toánphần mềm quản lý nhân sự thành một hệ thống thống nhất,

 

Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến (RMS)