Phần mềm quản lý nhà hàng Namoly

Phần mềm quản lý nhà hàng Namoly gồm POS nhà hàng, quản lý thu mua, kho, kế toán, nhân sự và được tích hợp với phần quản lý khách sạn.

Namoly POS nhà hàng có các chức năng và tiện ích:

- Giao diện sinh động, dễ sử dụng, hỗ trợ khách đi theo nhóm, đoàn, hỗ trợ đặt chỗ.

- Hỗ trợ việc chia tách gộp bàn, chuyển khách và món sang bàn khác.

- Phần nhà hàng có các cấu hình món ăn linh động với nhiều tùy chọn. Với cấu hình này, quý khách có thể tính được lợi nhuận theo từng món ăn hoặc tính được hao hụt so với định mức.

- Hệ thống cho phép in danh sách món xuống bếp tự động và cho phép giám sát thời gian phục vụ khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của khách.

- Hệ thống cũng có các báo cáo quản trị có thể truy cập online.

- Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau và kết hợp các hình thức thanh toán.

- Cho phép thêm món mới nhanh chóng.

Không dừng ở POS nhà hàng, phần mềm có thể kết nối với phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý spa để dữ liệu được tổng hợp đầy đủ trong một phần mềm thống nhất. 

Phần mềm quản lý nhà hàng Namoly