Phần mềm quản lý spa Namoly

Phần mềm quản lý spa Namoly gồm POS spa, quản lý mua hàng, kho, kế toán, nhân sự, và được tích hợp với phần mềm quản lý khách sạn. POS spa của chúng tôi có các chức năng và tiện ích sau:

  • Hỗ trợ các tiện ích quản lý locker, phòng trị liệu, hồ bùn, dịch vụ spa hay các mặt hàng khác.

  • Hỗ trợ dịch vụ khách hàng với giao diện thân thiện, sinh động và dễ sử dụng.

  • Hỗ trợ đặt chỗ, hỗ trợ khách đoàn, khách nhóm.                   

  • Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau.

  • Hỗ trợ hoàn trả dịch vụ/sản phẩm.

Không dừng ở POS spa, phần mềm có thể tích hợp với phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng để dữ liệu được tổng hợp trong một hệ thống thống nhất.

Phần mềm quản lý spa Namoly