Phần mềm quản lý khách sạn Namoly

Phần mềm quản lý khách sạn Namoly được xây dựng trên cơ sở kết nối các phần hành, từ bộ phận bán hàng như kinh doanh, đặt phòng, lễ tân, nhà hàng, spa đến các bộ phận back office như kế toán, kho, nhân sự, quản lý nội dung để thành hệ thống quản lý khách sạn duy nhất. Namoly bao gồm các nghiệp vụ như quản lý đặt phòng, quản lý khách hàng, quản lý giá và thanh toán. 

Namoly quản lý được nhiều điểm bán hàng, và kết nối với phần bán phòng trực tuyến .Các điểm bán hàng được kết nối chặt chẽ với nhau, thông tin cập nhật tại một điểm lập tức được chia sẻ cho tất cả các điểm còn lại. Ngoài ra, Namoly còn đáp ứng các yêu cầu:

- Theo dõi việc bán phòng của các TA, hay OTA.

- Hỗ trợ xử lý đoàn hay nhóm khách đông người.

- Hỗ trợ chia, tách, gom hóa đơn thanh toán.

- Thanh toán với nhiều hình thức: tiền mặt, chuyển khoản, thẻ, hay ghi nợ.

- Tạo báo cáo phân tích khách hàng, doanh thu theo các tiêu chí như nhân viên, quốc tịch, nguồn khách, loại dịch vụ...

- Dự báo doanh thu, tồn phòng theo phân loại.

Không dừng ở PMS khách sạn, phần mềm còn được phát triển để quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn spa.

Phần mềm quản lý khách sạn Namoly