Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS)

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS) là giải pháp để giám sát và quản lý toàn bộ hệ thống phân phối từ trụ sở công ty đến các đại lý, nhà phân phối trung gian, các nhân viên bán hàng và bán hàng trực tuyến. Hệ thống là một ứng ụng web cung cấp các dữ liệu trực tuyến về kết quả bán hàng, được so sánh với chỉ tiêu bán hàng ứng với từng vị trí bán hàng, thông tin thị trường. Phần mềm quản lý nhà phân phối được quản lý bằng ứng dụng di động thể hiện vị trí và lộ trình bán hàng, giúp người quản lý giám sát bán hàng hiệu quả; nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu chi phí đi lại và chi phí tồn kho. Ngoài ra, phần mềm quản lý phân phối còn có các chức năng và tiện ích sau:

Đối với quản lý:

 • Với giao diện tổng hợp chuyên sâu, quản lý có số liệu từ tổng thể tới chuyên sâu để đánh giá hiệu quả hoạt động từng kênh, từng nhân sự.
 • Quản lý công việc hàng ngày của bản thân và nhân viên cấp dưới.
 • Tăng hiệu quả bán hàng và mở điểm bán của nhân viên cấp dưới qua việc hỗ trợ bán, phản hồi nhanh chóng.
 • Đưa ra định hướng và chính sách phù hợp căn cứ vào báo cáo thị trường và phản hồi của khách hàng.

Đối với nhân viên:

 • Nắm được chỉ tiêu, và tiến độ hoàn  thành công việc theo thời gian.
 • Hỗ trợ tạo điểm bán qua việc chụp hình, lấy thông tin điểm bán gồm ghi lại địa điểm trên bản đồ, tạo đơn hàng mới.
 • Quản lý công việc hàng ngày và lộ trình của bản thân.

 • Tăng hiệu quả bán hàng do được hỗ trợ bán, phản hồi nhanh chóng từ cấp trên.

 • Quản lý hiệu quả các phiếu bán hàng và hỗ trợ bán hàng qua các email nhắc và quy trình duyệt.

 • Nắm bắt thông tin thị trường và các phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng.

 • Hỗ trợ tạo các chính sách khuyến mãi linh động.

 • Giảm thời gian làm báo cáo, tổng hợp số liệu thủ công.

Đối với nhà phân phối:

 • Được trang bị công cụ quản lý hoạt động bán hàng.

 • Quản lý tồn kho tức thời.

 • Quản lý công nợ và được cảnh báo về thời hạn thanh toán, thời hạn nhận hàng.

 • Tính được hoa hồng và đối chiếu tự động với nhà cung cấp trên hệ thống.

Ngoải ra, hệ thống DMS còn tích hợp với các phần hành khác như quản lý kho, kế toán, nhân sự, quan hệ nhà cung cấp để thành một hệ thống hoàn chỉnh.

 

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS)