Phần mềm quản lý nhân sự (HRM)

Phần mềm quản lý nhân sự (HRM) giúp cho việc quản lý tính lương nhân viên dễ dàng tự động qua các quy trình duyệt nghỉ phép, nghỉ bù, duyệt tính lương ngoài giờ, duyệt phân ca trực tuyến. Quy trình duyệt trực tuyến cũng được áp dụng cho yêu cầu tuyển dụng và hệ thống giúp đánh giá được chất lượng kênh tuyển dụng. Ngoài việc hỗ trợ duyệt trực tuyến, phần mềm còn hỗ trợ theo dõi chi phí đào tạo, kết hợp với theo dõi ràng buộc các chi phí này tới từng nhân viên. Không dừng ở đó, phần mềm quản lý nhân sự có các chức năng và tiện ích bổ sung:

- Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự và quản lý chuyên sâu tới lịch sử công việc của nhân viên.

- Hệ thống giúp phân ca dễ dàng, linh hoạt, quản lý được suất ăn, không giới hạn số lượng.

- Chấm công tích hợp với máy chấm công, quản lý được việc đi trễ về sớm và các chế tài tương ứng.

- Tính lương: trên cơ sở các cấu hình linh động và tuân thủ các quy định mới nhất của nhà nước.

- Tuyển dụng: Tự thiết lập quy trình tuyển dụng, các tiêu thức tuyển dụng trên từng chức danh.

- Đào tạo: Linh hoạt tổ chức các khoá đào tạo, các tài liệu đào tạo và quản lý ngân sách đào tạo.

- Bảo mật nghiêm ngặt, tổ chức phân quyền sử dụng chặt chẽ đến từng chức năng, từng loại dữ liệu.

- Hệ thống cho phép truy vết người dùng theo nhu cầu sử dụng cụ thể.

Phần mềm quản lý nhân sự được tích hợp với các phần hành bán hàng, kế toán để tính được chỉ tiêu kinh doanh và đánh giá nhân sự khi so sánh giữa kế hoạch và thực tế và kết hợp với phần mềm quản lý tài liệu điện tử để quản lý toàn bộ hồ sơ điện tử, hợp đồng, quyết định trên hệ thống.

 

Phần mềm quản lý nhân sự (HRM)