Hỗ trợ khách hàng và QA , QC thực tập

Mô tả công việc:

 • Ứng viên sẽ được hướng dẫn và tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp, đưa ra ý kiến về khả năng cải thiện, viết hướng dẫn sử dụng và trực tiếp hướng dẫn sử dụng khách hàng.
 • Ứng viên sẽ có cơ hội gặp gỡ, tư vấn khách hàng
 • Số lượng: 06

Yêu cầu:

 • Hoàn tất hoặc sắp hoàn tất chương trình năm cuối các chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh;
 • Có tinh thần làm việc nhóm
 • Có khả năng đi công tác xa
 • Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn được giao
 • Chấp hành các kỷ luật bảo mật và nội quy công ty

Quyền lợi của ứng viên:

 • Ứng viên có cơ hội tham gia làm chủ công ty và tham gia vào công việc thực tế tại Công ty và các đối tác công ty ;
 • Các ứng viên phù hợp sau thời gian đào tạo sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức.