Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM)

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là phân hệ tích hợp giữa phần quản lý mua hàng, quản lý tồn kho và thanh toán. Quản lý mua hàng là quy trình từ khâu tạo yêu cầu mua hàng, so sánh với báo giá từ nhà cung cấp, trình duyệt và tạo phiếu mua hàng. Sau khi tiến hành đặt hàng, phần mềm quản lý chuyền cung ứng còn giúp người sử dụng theo dõi tiến độ đơn hàng (tiến độ giao hàng, và tiến độ thanh toán) cũng như quản lý công nợ nhà cung cấp. Kế hoạch được hàng về và phải trả giúp doanh nghiệp chủ động quản lý tồn kho và luồng tiền. Ngoài ra, phần mềm còn giúp doanh nghiệp đánh giá chất lượng nhà cung cấp qua việc đối chiếu so sánh giữa thực tế và kế hoạch đồng thời hỗ trợ trong việc ra quyết định chọn nhà cung cấp.

Điểm đặc biệt của phần mềm quản lý chuyền cung ứng là quy trình duyệt mua hàng linh động. Với quy trình duyệt mua hàng linh động, các cán bộ quản lý không cần có mặt tại doanh nghiệp vẫn có thể duyệt yêu cầu đặt hàng. Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hành chính giấy tờ cũng như giảm thời gian trình duyệt qua quy trình duyệt trực tuyến tức thời.
 
Phần mềm quản lý chuyền cung ứng được tích hợp với phần mềm quản lý bán hàng, phần quản lý tài chính kế toán (FMS)phần mềm quản lý nhân sự thành một hệ thống thống nhất.
 
 

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM)