Phần mềm quản lý nghiệp vụ thương mại thép NAAN Steel

Phần mềm quản lý nghiệp vụ thương mại thép (NAANSteel) là phần mềm viết riêng phù hợp với đặc thù kinh doanh thương mại ngành thép. Phần mềm cho phép quản lý hàng hóa, vật tư theo lô, và kho không giới hạn số lượng đồng thời cho phép quản lý song song hai đơn vị tính với số lượng quy đổi tương ứng (kilogram sang tấm hay kilogram sang cây và ngược lại). 

Với đặc thù ngành thép, hệ thống quản lý thương mại còn cho phép quản lý logistics từng chuyến xe vận chuyển, các chi phí vận chuyển thép, và phương thức phân bổ tự động các chi phí. 

Ngoài việc quản lý thương mại, tồn kho, phần mềm quản lý thép được tích hợp với các phần quản lý quan hệ khách hàng và đối tác, quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán để thành hệ thống quản lý hoàn chỉnh.

 

Phần mềm quản lý nghiệp vụ thương mại thép NAAN Steel