Khách hàng tiêu biểu

Công ty cổ phần Phúc Sinh Phúc Sinh từ năm 2007 đã phát triển đứng đầu các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 8% thị phần xuất khẩu trên toàn thế giới và giữ vị trí này cho đến ngày hôm nay.

 

- Trang web: http://locphuc.com.vn

- Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

 

 

- Làm game sự kiện quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm:

 • Klacid

 • Tanatril

 • Hidrasec

 • Betaserc

 • Duphalac

- Làm game sự kiện quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm

 • LastWinContribution

 • Logo Dicovery

 • MazeDecision

 • PhlegmTreatment

 • Đua thuyền - Quảng bá sản phẩm Enterogermina

 • Lá gan khỏe - Quảng bá sản phẩm Essentiale Forte

 • Vòng quay - Quảng bá sản phẩm Mepraz

 • Hươu Cao Cổ - Quảng bá sản phẩm Calcium Corbiere

 • Trúc xanh - Quảng bá sản phẩm Calcium Corbiere

 • ETC

 • ISTEP

- Làm game sự kiện quảng bá sản phẩm

 • Betadine Superman-Quảng bá sản phẩm - Betadine của Công ty Muldipharma

 • Puzzles Funny - Quảng cáo sản phẩm của Công ty Muldipharma

 • Egg Catching - Quảng cáo sản phẩm của Công ty Merck

 • MSD - Quảng bá thương hiệu sản phẩm tim mạch của thương hiệu MSD

- Trang web YBA: http://ybahcm.com.vn/

- Phần mềm Quản lý tài liệu điện tử trang web YBA

- Phần mềm quản lý hội viên, doanh nghiêp, các hoạt động hội , quản lý sự kiện, quản lý tổ chức hiệp hội.

 

- Phần mềm quản lý học viên