Phần mềm quản lý trang trại, nông trại Nafaly

Phần mềm quản lý trang trại, nông trại Nafaly hay phần mềm quản lý gia súc là phần mềm giúp quản lý đàn gia súc, giống, cây phả hệ, cũng như chi phí thức ăn để tính được lợi nhuận theo từng gia súc. Phần mềm quản lý gia súc gồm các chức năng và tiện ích chi tiết sau:

  • Quản lý con giống, cây phả hệ, nguồn gốc, loại giống và cho phép thay đổi loại giống, phân loại theo tuổi.
  • Quản lý số lượng gia súc được sinh ra, số lần sinh, số lượng đực/cái từ đó lên được báo cáo tỉ suất sinh và báo cáo dự đoán số lượng con sinh ra, báo cáo lịch sinh con.
  • Lên kế hoạch phối giống căn cứ vào tuổi vào giới tính vào lịch phối giống trước đây (hư thai hay sinh con ngày nào).
  • Theo dõi tăng trưởng trọng lượng, lịch tiêm chủng, bệnh lý qua sổ y bạ từ đó có báo cáo lịch tiêm chủng và báo cáo lịch khám bệnh/theo dõi bệnh.
  • Quản lý chi phí thức ăn bằng cấu hình thức ăn từ đó tính được chi phí sản xuất và lên kế hoạch kinh doanh, và chính sách giá hợp lý.

Ngoài việc quản lý gia súc, phần mềm quản lý gia súc được tích hợp với các phần mua hàng, kho, kế toán, nhân sự, quan hệ khách hàng để thành một hệ thống thống nhất.

 

Phần mềm quản lý trang trại, nông trại Nafaly