Phần mềm quản lý nghiệp vụ tổ chức hiệp hội NAS AMS

Phần mềm quản lý tổ chức hiệp hội là phần mềm quản lý cá nhân hội viên, doanh nghiệp tham gia hội, ghi lại quá trình tham gia như lần tham gia hoạt động hay giá trị đóng góp cho hội, tổ chức. Hệ thống cho phép lên kế hoạch huy động tài trợ từng cá nhân, sự kiện, và kế hoạch tài trợ. Đối chiếu kế hoạch đóng góp, kế hoạch sử dụng và thực tế để có kế hoạch về nguồn tiền.

Hệ thống cho phép lập kế hoạch lịch hoạt động gồm lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện, lịch tài trợ của cá nhân…, quản lý các đơn vị tham dự chương trình, và ghi lại các đánh giá, phản hồi của người tham dự.

Quản lý gửi thư điện tử tự động: Cho phép gửi email marketing, email thông báo tự động, các yêu cầu công việc, các sự kiện sắp diễn ra đã thông tin trên website. Quản lý việc gửi tin nhắn thương hiệu tới danh sách các hội viên.

Phần mềm quản lý hiệp hội có thể kết hợp với các phần hành khác như quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán, quản lý nội dụng để thành phần mềm quản lý tổng thể.

Phần mềm quản lý nghiệp vụ tổ chức hiệp hội NAS AMS