Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, đối tác (CRM, SRM)

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là công cụ đắc lực giúp chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực thụ và duy trì việc làm hài lòng khách hàng. Hệ thống quản lý quá trình của phòng kinh doanh tiếp xúc với khách hàng qua việc ghi nhận đánh giá mức độ thành công của từng hoạt động bán hàng, cũng như các hoạt động chăm sóc khách hàng của phòng chăm sóc khách hàng.

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cho phép quản lý danh mục khách hàng với nhiều thông tin, tiêu chí phân loại đa dạng, ghi nhận từng phản hồi của khách hàng, phân công cho từng nhân viên để giải quyết và lưu lại lịch sử trạng thái của các vấn đề. Hệ thống còn cho phép đưa vấn đề, yêu cầu của khách hàng lên cấp cao hơn trong trường hợp nhân viên không tự giải quyết được.

Khi đã thành khách hàng, phân hệ hỗ trợ việc phân công nhân sự chăm sóc khách hàng như gửi mail tự động các ngày quan trọng. Hệ thống có chế độ gửi lịch nhắc công việc qua email cho nhân viên và quản lý danh mục các đơn hàng và đơn hàng dự kiến với từng khách hàng, lịch nhắc sắp đến hạn bảo trì, bảo hành tương ứng cho từng sản phẩm khách hàng đã mua.

Tương tự phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý quan hệ đối tác hay nhà cung cấp (SRM) giúp quản lý danh mục nhà cung cấp, đối tác, giúp bộ phận mua hàng cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp, cũng như nhận biết các sản phẩm, giá trị mới của nhà cung cấp từ đó có thể tối ưu hóa việc hợp tác với đối tác, nhà cung cấp và tăng khả năng hợp tác thành công.

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, đối tác (CRM, SRM)