Trò chơi "Trả lời câu hỏi" - quảng bá thương hiệu MSD tại hội nghị hen suyễn

Trò chơi quảng cáo, game 2D quảng cáo thương hiệu MSD tại hội nghị hen suyễn do NAAN Solution phát triển. Hình ảnh thương hiệu MSD và thuốc đưa tới người chơi là các Bác Sỹ một cách tự nhiên. Các Bác Sỹ vừa tham gia chơi để nắm rõ hơn về nghiệp vụ, quy trình đồng thời có quà sau trò chơi.

Sản phẩm liên quan